3. 12. 2020
Domovní automatizace a GSM aplikace

 

Moderní technologie umí ušetřit spoustu úkonů, poskytují komfort  v dálkovém ovládání spotřebičů a předávají důležité informace. Spotřebiče a zařízení lze ovládat také pomocí mobilního telefonu. Dozvíte se tak např. o výpadku napájení, zaplavení, požáru, přehřátí nebo naopak zamrznutí a  stavu jednotlivých zařízení. Máte tak celý dům vzdáleně pod kontrolou.

Je zde možnost drátové i bezdrátové komunikace. Výhodou bezdrátové komunikace je především v jednoduché instalaci prvků, které umožňují dálkové ovládání spotřebičů a hlášení stavů z různých míst, bez nutnosti složité instalace napájecích a ovládacích kabelů. Zapomenete-li kdekoliv vypínač osvětlení, tlačítko otevírání garážových vrat apod., nemusíte hned složitě instaloval kabel. Využijete bezdrátové ovladače a přijímače.

Systémy umožňují řídit přístupy (otevírat elektrické zámky, garážová vrata, brány apod.), komfortně regulovat topení a dokonce jej i ovládat na dálku pomocí telefonu.

Všechny detektory (otevření, pohybu atd.) použité pro automatizaci mohou zároveň zajišťovat i zabezpečení objektu. Využíváte tedy často komponenty, které již máte.

automatizace

Elektronická zabezpečovací signalizace-EZS

logo jab

 

Tyto systémy se využívají ke střežení všech typů objektů a prostorů jako jsou sídla firem, výrobní prostory ale také rodinné domy, byty, chalupy a všude jinde kde je potřeba zajistit ochranu proti neoprávněnému vniknutí či jinému nebezpečí jako je požár, zatopení nebo například únik plynu.
Dnešní zabezpečovací systémy také umožňují propojování s jednotlivými prvky domovní automatizace a jejich dálkové ovládání GSM. Systémy se skládá ze zabezpečovací ústředny, která vyhodnocuje chování detektorů a ovládacích panelů umístěných na daných místech objektu.
Dále se ústředna stará o komunikaci s okolím při poplachu jak akusticky (siréna), tak přenosem informací na pult centralizované ochrany  nebo přímo majiteli narušeného objektu na jeho mobilní telefon . Instalace je možná pomocí kabelů (vhodné pro novostavby kde jsou kabely pod omítkou či prostory kde nevadí instalační lišty) nebo bezdrátově. Zde odpadají stavební zásahy, protože napájení jednotlivých prvků mimo ústředny je zajištěno bateriemi a přenos dat pomocí radiového signálu. Montáž je tedy  rychlá a esteticky nenaruší prostor. Nevýhodou bezdrátového systému je nutnost pravidelné výměny baterií.

 

 

Domácí telefony a videotelefony

 

 

Tato technika patří k významným prvkům elektronické ochrany objektů. Jsou určeny především pro kontrolovaný přístup. Pro vlastní instalaci jsou k dispozici digitální nebo analogové verze, které umožňují přenos audio a video komunikace k identifikaci příchozích osob.