28. 05. 2022
Elektronická požární signalizace-EPS

elektronická požární signalizace-EPS

 

 

Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru. Tím je možné zabránit vzniku velkých materiálních škod a hlavně ochránit zdraví a životy osob. EPS lze jak začlenit do ústředny zabezpečovacího systému (jedná se poté o tzv. pomocnou požární signalizaci) tak i zcela samostatně pomocí požární ústředny.

Systém varuje uživatele přímo akustickou (siréna) případně optickou (výstražný maják) signalizací a informace dál například pomocí GSM komunikátoru předává na mobilní telefon nebo pult centrální ochrany.

Programovatelnými výstupy ústředny je také možné ovládat další zařízení související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasící zařízení, klíčové trezory, apod.). Instalace detektorů kouře či požárních tlačítek je proveditelná jak v drátové tak bezdrátové verzi .Nevýhodou druhé varianty je nutnost pravidelné výměny baterií .

Legislativní rámec zřizování EPS tvoří zákon č.67/2001Sb.o požární ochraně a z řady vyhlášek především č.246/2001Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a stavební zákon. Normativním základem pro obor EPS jsou normy řady EN 54.

Elektronická zabezpečovací signalizace-EZS

logo jab

 

Tyto systémy se využívají ke střežení všech typů objektů a prostorů jako jsou sídla firem, výrobní prostory ale také rodinné domy, byty, chalupy a všude jinde kde je potřeba zajistit ochranu proti neoprávněnému vniknutí či jinému nebezpečí jako je požár, zatopení nebo například únik plynu.
Dnešní zabezpečovací systémy také umožňují propojování s jednotlivými prvky domovní automatizace a jejich dálkové ovládání GSM. Systémy se skládá ze zabezpečovací ústředny, která vyhodnocuje chování detektorů a ovládacích panelů umístěných na daných místech objektu.
Dále se ústředna stará o komunikaci s okolím při poplachu jak akusticky (siréna), tak přenosem informací na pult centralizované ochrany  nebo přímo majiteli narušeného objektu na jeho mobilní telefon . Instalace je možná pomocí kabelů (vhodné pro novostavby kde jsou kabely pod omítkou či prostory kde nevadí instalační lišty) nebo bezdrátově. Zde odpadají stavební zásahy, protože napájení jednotlivých prvků mimo ústředny je zajištěno bateriemi a přenos dat pomocí radiového signálu. Montáž je tedy  rychlá a esteticky nenaruší prostor. Nevýhodou bezdrátového systému je nutnost pravidelné výměny baterií.

 

 

Domácí telefony a videotelefony

 

 

Tato technika patří k významným prvkům elektronické ochrany objektů. Jsou určeny především pro kontrolovaný přístup. Pro vlastní instalaci jsou k dispozici digitální nebo analogové verze, které umožňují přenos audio a video komunikace k identifikaci příchozích osob.